header image
Home arrow เกี่ยวกับ KBM
รู้จักกับเรา PDF พิมพ์ ส่งเมล

KBM TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Image

;;ผู้ผลิตออกแบบและพัฒนา ชุดฝึก-ชุดทดลอง ทางด้านสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ชุดปฏิบัตืการ Sound Lab and Self Access Learning center ระบบบันทึการลงเวลาด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่ (RFID)  Projector/Visualizer ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ GW Instek  HAMEG Telecommunication อื่นๆ พร้อมศูนย์ซ่อมและบริการ;; 

KBM TECHNOLOGIES CO.,LTD. ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ด้วยวัตถุประสค์หลักและมุ่งมั้น เพื่อที่จะผลิตและพัฒนาวิจัยชุดทดลอง/ ชุดฝึก/ ชุดทดลอง เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ทางด้านช่างอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล ในสาขาช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,ช่างยนต์,ชุดฝึกทดลองทางด้านนิวเมติก-ไฮดรอลิกค์,ห้องปฎิบัติการทางด้าน Sound Lap,Self Access Learning Center ด้วยความรู้ความสามารถของเราเอง เพื่อให้เกิดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองให้สามารถทัดเทียมทั้งในด้านคุณภาพและราคา เมื่อเทียบกับสินค้าทางด้านต่างประเทศ ที่ได้นำเข้ามาโดยตลอดทำให้เกิดการขาดดุลทางด้านการค้า

จากที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทั้งในรูปแบบความสวยงาม,ความแข็งแรงทนทานและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนเพื่อให้สินค้าเกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งานและตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านก่อนและหลังการขายให้แก่ลูกค้าด้วยทีม วิศวกร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและแก้ไขปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจได้ว่าทางบริษัทสามารถดูแลลูกค้าได้ตลอดไป

ปรัชญา
        ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์
        เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้าและสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
พันธกิจ
        เป็นบริษัทผู้ผลิต-พัฒนาออกแบบชุดฝึก/ชุดทดลอง ทางการศึกษา สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าทางด้านการศึกษาในระดับต่างๆเช่น อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการบริการก่อนและหลังการขาย การซ่อมบำรุงและศูนย์บริการต่างๆเช่น เครื่องมือวัด และชุดฝึกชุดทดลอง

 บริการก่อนการขาย
- ให้ข้อมูล/ราคา/คำแนะนำให้ตรงกับความต้องการ

Image
ด้วยศักยภาพของการเป็นผู้ผลิตโดยตรงทำให้เราไม่หยุดอยู่กับที่ในการออกแบบและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพสูงและชำนาญการ จึงทำให้เกิดความแตกต่างจากหลาย ๆ บริษัท เพราะเราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้โดยตรง

Image
- การออกแบบและพัฒนาตัวสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและ ตรงตามความต้องการสูงสุด

Image
- การประกอบอุปกรณ์และชิ้นส่วน  ต่าง ๆ ด้วยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ

Image
- การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อประเมินคุณภาพของสินค้า ที่ผลิตให้ตรงตามคุณลักษณะ

Image
- ทดสอบสินค้าก่อนส่งมอบเพื่อให้  แน่ใจว่าสินค้าทำงานเข้ากันได้อย่างเป็นระบบ

จากปีที่ผ่าน ๆ มาทางบริษัทได้มุ่งมั่นด้วยปฎิภานที่แน่วแน่ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การเรียน การสอน จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง สั่งซื้อ/สั่งผลิตชุดทดลอง และชุดฝึกต่าง ๆ เพื่อใช้ในห้องประลองของสถาบัน พร้อมทั้งได้มีการจัดการฝึกอบรม/สัมนาให้กับกลุ่มสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 Image
Office/Factory: บริษัท เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์  จำกัด
 27/19 หมู่ 5 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัด นนทบุรี 11110
 Tel : 0 2983 3737 Fax : 0 2983 3738
 E-Mail :
 http://www.kbmeng.com

แผนที่ติดต่อ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 August 2011 )

คุณกชกานต์
Tel : 0 2983 3737 
Mobile : 08 1804  6650คุณพีระพันธ์
Tel : 0 2983 3737
Mobile : 08 5842 0044คุณศศกร
Tel : 0 2983 3737 
Mobile : 08 1735 0059