ห.จ.ก. เค บี เอ็ม วิศวกรรม 

27/19 ม. 5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110

 

Tel : 0 2983 3737  
Fax : 0 2983 3738

 


 

แผนที่ Google

 

แผนที่แสดงที่ตั้ง